اربعین حسینی بر عاشقان امام حسین(ع) تسلیت باد
Posted on آذر 10, 1394 10:25
اربعین حسینی بر عاشقان امام حسین(ع) تسلیت باد

گوش کن بانگ جرس از دل صحرا آید، ناله ای سخت جگر سوز و غم افزا آید/
پیشباز اسرا دختر زهرا آید، به گمانم ز سفر زینب کبرا آید. 
اربعین حسینی بر تمام شیعیان و محبان اهل بیت تسلیت باد.