تشکیل جلسه جهت عملیاتی نمودن مقدمات راه اندازی پژوهشکده مرتع، آبخیزداری و گیاهان داروئی در مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on دي 18, 1397 07:28
تشکیل جلسه جهت عملیاتی نمودن مقدمات راه اندازی پژوهشکده مرتع، آبخیزداری و گیاهان داروئی در مرکز آموزش عالی ممسنی

 

به دعوت ریاست مرکز آموزش عالی ممسنی آقای دکتر بازیار از فرماندار محترم شهرستان ممسنی و روسای ادارات ذیربط با این موضوع( جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری) جلسه هم اندیشی در خصوص شناسائی پتانسیل ها و ضرورت های ایجاد پژوهشکده مرتع، آبخیزداری و گیاهان داروئی، در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که فرماندار محترم شهرستان جناب دکتر ایوبی، معاونت محترم فرمانداری و روسای محترم این ادارات حضور به هم رساندند، ابتدا ریاست مرکز ضمن عرض خیرمقدم، ضرورت های راه اندازی این پژوهشکده را تشریح نموده و از کلیه ادارات خصوصا روسای ادارات حاضر در این جلسه خواستار همکاری و همیاری در این زمینه گردیدند. سپس فرماندار محترم شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از ریاست مرکز و مجموعه تحت مدیریت ایشان، این حرکت را دغدغه اصلی خود و نیاز اساسی برای شهرستان عنوان نمودند و آمادگی مجموعه فرمانداری را جهت همکاری و همیاری همه جانبه در این زمینه اعلام نموده و خاطر نشان کردند که دانشگاه بایستی در شرایط فعلی وارد گود گردد و چنین اقداماتی جهت تخصصی نمودن حرکت علمی و اقتصادی را نیاز مبرم شهرستان عنوان نمودند.

سپس روسای محترم ادارات مربوطه هر کدام به تشریح پتانسیل ها و ضرورت های نیاز این پژوهشکده در شهرستان پرداختند و همکاری ادارات مربوطه در خصوص در اختیار قراردادن کلیه اطلاعات و امکانات موجود در اداره تحت مدیریت شان جهت راه اندازی این پژوهشکده را اعلام کردند. ضمنا در حاشیه این جلسه فرماندار محترم و ریاست محترم منابع طبیعی قول مساعد دادند که مراحل واگذاری زمین جهت احداث سایت دانشگاه را به طور جد پیگیری نمایند.