جلسه توجیهی و اردوی تفریحی دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on مهر 23, 1397 00:15
جلسه توجیهی و اردوی تفریحی دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی ممسنی

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی ممسنی در ساختمان آموزش با حضور هیات رئیسه و کارکنان تشکیل گردید‌. در این دیدار که در فضای صمیمی برگزار گردید، ابتدا ریاست مرکز جناب آقای دکتر بازیار ضمن عرض خیرمقدم و تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان، در مورد مسائل مختلف آموزشی، رفاهی و برنامه های جدید جهت توسعه کمی و کیفی این مرکز گزارشی ارائه نمودند. سپس هیات رئیسه مرکز در مورد مسائل آموزشی،رفاهی، اداری و انضباطی مطالبی را ایراد نموده و در پایان دانشجویان مطالبات و پیشنهادات خود را در زمینه مسائل مختلف مرکز مطرح و هیات رئیسه به سوالات و خواسته های آنها پاسخ دادند.