مراسم استقبال و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on مهر 04, 1397 14:32
مراسم استقبال و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی ممسنی

باسمه تعالی

 

مراسم استقبال و ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود  مرکز آموزش عالی برای سال تحصیلی 98-97 با اهداء گل، پذیرایی و اهداء بسته فرهنگی انجام گرفت.

شایان ذکر است که مراحل ثبت نام این دانشجویان از روز دوشنبه مورخ 02/07/97 شروع و تا پایان روز چهارشنبه 04/07/97 ادامه دارد. ضمنا کلیه مسائل و امکانات رفاهی و فرهنگی جهت این دانشجویان مهیا گردید.