شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد.
Posted on تير 17, 1397 14:30
شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد.

دانشگاه شیعه که وجودش همه فخر است، از توست گوهر بار شده حضرت صادق.

تا یاد کنم ظلم پر از کینه‌ی منصور، آن جا بصرم تار شده حضرت صادق. 

شهادت امام جعفر صادق (ع) را به همه شیعیان تسلیت می گوییم.