شهادت امام علی(ع) تسلیت باد.
Posted on خرداد 16, 1397 00:46
شهادت امام علی(ع) تسلیت باد.

کی مثل علی به جان رسیده است کسی، کی همچو علی رنج کشیده است کسی
تاریخ گواه است که در روی زمین، مظلوم تر از علی ندیده است کسی...
شهادت امام علی (ع) تسلیت باد.