قرارسیدن لیالی قدر گرامی باد
Posted on خرداد 13, 1397 12:38
قرارسیدن لیالی قدر گرامی باد

 اگر قدر شب قدر را بدانی، قطعاً قدر خودت را شناخته ای و آنکه قدر خود را شناخت، خویش را ارزشمندترین آیات حق متعال می یابد و بر این آیت الهی شکر می نماید. 

فرا رسیدن شب های قدر را به همه ایرانیان، بخصوص پرسنل و دانشجویان مرکز آموزش عالی ممسنی تبریک می گوییم. باشد که این شبهای عزیز را قدر بدانیم.