عید مبعث مبارک باد
Posted on فروردين 25, 1397 09:38
عید مبعث مبارک باد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد.

از بعثت او جهان جوان شد، گیتى چو بهشت جاودان شد.

عید مبعث بر اهل دین مبارک باد.