تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
Posted on بهمن 18, 1396 11:28
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

باسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 مرکز آموزش عالی ممسنی به صورت زیر می باشد لذا خواهشمند است دانشجویان گرامی در تاریخ های مشخص شده جهت انجام امور آموزشی اقدام نمایند.