فرارسیدن دهه پرشور فجر مبارک باد
Posted on بهمن 11, 1396 19:52
فرارسیدن دهه پرشور فجر مبارک باد

دهه‌ی فجر، در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است.