عید غدیر خم مبارک باد
Posted on شهريور 18, 1396 00:18
عید غدیر خم مبارک باد

غدیر، تجلی خواست خالق،

روح آفرینش،

برانگیزاننده ستایش

و دست‌های بلندی است که انسان خاکی را به افلاک می‏‌کشاند.

عید غدیر خم مبارک