فرارسیدن عید سعید قربان مبارک باد.
Posted on شهريور 09, 1396 12:51
فرارسیدن عید سعید قربان مبارک باد.

 عیدقربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین؛ عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا بر همه ابراهیمیان مبارک باد.